Suffolk
an image

Naše farma

Plemenný chov suffolk, reg. č. CZ 53008590 se nachází za obcí Dvořiště, asi 10 km od Vysokého Mýta směrem na Proseč, v podhůří Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce asi 400 m n. m. na ploše asi 40 ha, z čehož 30 ha tvoří trvalé travní porosty, přičemž pastviny z této plochy činí 25 ha.
Farma dlouhodobě chová okolo 160 ks plemenných bahnic suffolk. Všechna naše plemenná zvířata jsou zapsaná v plemenné knize. Představení farmy→

Obchod

  • Plemenná zvířata
    Plemenná zvířata z naší farmy jsou k dispozici pro vnitrostátní, intrakomunitární obchod i pro export. Zařídíme veškeré náležitosti (veterinární dokumenty, potvrzení o původu), v případě potřeby po dohodě dovezeme.
  • Plemenní berani
    jsou předváděni na nákupních trzích a na elitních nákupních trzích. Berani mimořádných chovných kvalit jsou prodáváni na těchto trzích v dražbě, standardní berani jsou prodáváni na trzích i z farmy mimo dražbu.
  • Plemenné jehnice
    jsou zadávány v průběhu roku a formou vybraných záloh blokovány do data doby prodeje. Produkce plemenných jehnic naší farmy bývá zazálohovaná během měsíce května. Jehnice jsou pak prodávány jsou po provedené kontrole užitkovosti a po spočtení průběžných plemenných hodnot od poloviny července do poloviny srpna.

Více →

 

an image

Plemenná zvířata

Plemenná zvířata z naší farmy jsou k dispozici pro vnitrostátní, intrakomunitární obchod i pro export. Zařídíme veškeré náležitosti (veterinární dokumenty, potvrzení o původu), v případě potřeby po dohodě dovezeme. Poradíme se zakládáním nových hospodářství s produkcí jatečných jehňat i nových plemenných stád.

 

Garantujeme:

vynikající masnou užitkovost a jatečnou hodnotu

vysoké hodnoty CPH

vazbu na světovou TOP genetiku suffolka

100 % ní nákazový status

 

Více →

an image

SUFFOLK

je nejvýznamnějším masným plemenem ovcí v koncové otcovské pozici, ve které působí jako jednička v hybridizačních programech tvorby jatečných jehňat.

Anglické polojemnovlnné černohlavé masné plemeno ovcí s krátkou vlnou. Pro své dobré užitkové vlastnosti se hodí k užitkovému křížení téměř se všemi plemeny. Ovce jsou vhodné pro oplůtkový i jiné způsoby pastvy, včetně celoročních pastevních systémů. Plemeno je celosvětově rozšířeno, vyskytují se různé typy s rozdílným tělesným rámcem i zbarvením (anglický, americký, německý, australský apod.) V ČR se běžně využívá k užitkovému křížení již 30 let.

SUFFOLK = užitkovost, produktivita a profit

Více →