Suffolk

Plemenní berani

Plemenné jehnice

Plemenná zvířata z naší farmy jsou k dispozici pro vnitrostátní, intrakomunitární obchod i pro export. Hospodářství má přidělen status zanedbatelného rizika vůči klasické formě klusavky (scrapie). Jedná se o nejvyšší možnou úroveň tohoto statusu, které umožňuje odesílat plemenná zvířata do všech zemí Evropského společenství. V případě realizovaného obchodu zařídíme veškeré náležitosti (veterinární dokumenty, potvrzení o původu), v případě potřeby po dohodě dovezeme. Poradíme se zakládáním nových hospodářství s produkcí jatečných jehňat i nových plemenných stád.

Garantujeme:

vynikající masnou užitkovost a jatečnou hodnotu,

vysoké hodnoty CPH,

vazbu na světovou TOP genetiku suffolka,

100 % ní nákazový status.

 

Plemenní berani

Plemenní berani jsou předváděni na nákupních trzích a na elitních nákupních trzích. Berani mimořádných chovných kvalit jsou prodáváni na těchto trzích v dražbě, standardní berani jsou prodáváni na trzích i z farmy mimo dražbu. Všichni prodávaní berani mají proveden test genotypizace a parentity, na všechny plemenné berany prodané z naší farmy mohou chovatelé žádat státní podporu (v současné době 17 Kč na krmný den).

Berany není třeba dopředu zamlouvat, termín prodeje je od počátku září.

Aktuální nabídka:  plemenní berani

 

 

Plemenné jehnice

Plemenné jehnice jsou zadávány v průběhu roku a formou vybraných záloh blokovány do data doby prodeje. Produkce plemenných jehnic naší farmy bývá zazálohovaná během měsíce května.   Jehnice jsou prodávány po provedené kontrole užitkovosti a po spočtení průběžných plemenných hodnot od poloviny července do poloviny srpna.

Aktuální nabídka:  plemenné jehnice