Suffolk

Majitelé užitkových chovů ovcí používající suffolka jako terminálního otce k produkci jatečných jehňat mohou nyní prodávat kvalitnější jehňata a výrazně zvýšit profit svého chovu ovcí.

Jak?

Od roku 2002 mohou nakupovat berany plemene suffolk pouze prověřené z kontroly dědičnosti, se stanovenou plemennou hodnotou pro jednotlivé užitkové vlastnosti a vyhodnocené pro tyto vlastnosti jako zlepšovatelé. Tito berani jsou pochopitelně dražší, než byli berani neprověření.

Mohou si tito chovatelé takového berana dovolit a vrátí se jim tato investice?

Ano vrátí a sice tím rychleji, čím více potomků takový beran v daném chovu zplodí a o kolik je takový beran lepší, než je průměr populace.

Kolik jehňat takový beran v chovu zplodí potomstva

závisí na velikost stáda, na délce jeho používání v chovu a na plodnosti stáda. V zásadě je ale možné říci, že po 3 roky průměrně využívaného berana v chovu zplodí plemeník za dobu jeho využívání v chovu kolem 250 jehňat.

Nyní když máme spočítánu plemennou hodnotu berana pro jednotlivé užitkové vlastnosti, můžeme předpokládat, o kolik bude potomstvo takového berana lepší nebo horší než jehňata berana z průměru populace. Předpoklad vychází ze skutečnosti, že každý beran předá prostřednictvím spermie budoucímu jedinci polovinu genů, druhou polovinu předá matka prostřednictvím vajíčka. Například, pokud je PH pro hmotnost spočítána na 2.0 kg, znamená to, že u potomstva takového berana můžeme očekávat průměrně o 1.0 kg vyšší hmotnost ve 100 dnech věku než u potomstva berana s nulovou PH pro 100 denní hmotnost a o 2.0 kg vyšší hmotnost než u berana s PH -2.0 kg. Naprosto analogicky můžeme odhadovat nárůst hodnot hloubky MLD (jako hlavního kritéria objektivního hodnocení zmasilosti) pro potomstvo beranů s kladnou PH pro MLD a snížení výšky hřbetního tuku (jako hlavního kritéria hodnocení nízkého podílu tuku) pro potomstvo beranů se zápornou hodnotou PH pro hřbetní tuk.

Jak se PH přenáší do peněz?

Průměrná PH pro 100 denní hmotnost u suffolských beranů předvedených na elitním nákupním trhu 2002 byla +2.31 kg. Toto znamená že beran plemene suffolk hodnocený na loňském elitním nákupním trhu „pouze“ jako průměrný plodil v letošní sezóně jehňata, která byla ve 100 dnech věku o 1,15 kg těžší, než jejich vrstevníci v ostatních chovech, které takovéhoto berana v roce 2002 nenakoupili. Jestliže se kg jehněte (křížence se suffolkem) v živém prodává za asi 50 Kč, pak každé jehně po takovémto beranovi zpenežíte o 58 Kč lépe, dokonce pokud jsou taková jehňata krmena speciálně sestavenou krmnou dávkou, můžete je zpeněžit o dalších 75 Kč lépe. Tyto kalkulace ukazují o kolik Kč budete prodávat potomstvo takovéhoto berana lépe, než potomstvo berana s nulovou PH pro 100 denní hmotnost. Přínos takového „průměrně hodnoceného berana z elitního nákupního trhu“ pro užitkový chov je během jeho tříletého využívání v chovu kolem 14,5 tisíc Kč! A co teprve, pokud se jedná o SKUTEČNĚ DOBRÉHO BERANA? Přínos berana s PH +3,70 kg (berana z nejlepších 10% populace ročníku 2002) pro užitkový chov je asi 23 tisíc! Ještě jsou chovatelé, kteří takovéto berany vydraží za 15 tisíc Kč a více blázni? Nebo jsou blázni Ti, kteří nakupují berany sice za 6 tisíc Kč, ale berany neprověřené nebo se zápornou PH? Teoretická hodnota takovéhoto berana z nejlepších 10% populace je kolem 30 tisíc Kč.

Tento výpočet je založen pouze na genetickém potenciálu pro zvýšení 100 denní hmotnosti.

Vypočítat přínos berana s kladnou odchylkou pro MLD a zápornou odchylkou pro výšku hřbetního tuku je daleko těžší, protože závisí především na Vašich možnostech jak kvalitnější, tj. lépe zmasilá a méně tučná jehňata prodáte. Zejména pokud máte stádo s vysokou plodností, je beran s vysokou PH pro MLD předpokladem pro správné zpeněžení na jatkách. Pokud prodáváte jehňata v živém, víte jak si kupující pamatují od koho nakoupili dobrá jehňata a tyto producenty pak dále preferují. Stejně pokud prodáváte jehňata v mase, víte, že pouze lépe zmasilá libová jehňata jsou zárukou spokojenosti Vašich zákazníků.

Nezapomínejme na konečné příjemce – na spotřebitele!

Spotřebitelé, kteří odmítají jehněčí říkají, že je příliš tlusté a že na něm není žádné maso.

Proto: nejsilnější podporou pro chov ovcí a pro profit našich farem je kvalitní produkt – rychle vyrostlá dobře zmasilá a libová jehňata, tj. taková jehňata, která získáte, pokud nakoupíte prověřeného suffolského berana!!!

PDF verze ke stažení zde

ZPĚT