Suffolk

SUFFOLK = užitkovost, produktivita a profit

Suffolk je nejvýznamnějším masným plemenem ovcí v koncové otcovské pozici, ve které působí jako jednička v hybridizačních programech tvorby jatečných jehňat.

Proč je suffolk tak vhodným plemenem pro křížení v užitkových chovech ovcí?

• Poskytuje vysoký stupeň růstu a vývinu jehňat – plemeno je šlechtěno na velmi rychlý růst a vývin jehňat. Kříženci se suffolkem jsou jatečně zralí (45 kg v živém) běžně ve věku 120 až 150 dnů. Hmotnost jatečně opracovaného trupu se pohybuje okolo 22 až 24 kg.

• Poskytuje velmi dobrou výtěžnost a jatečnou hodnotu jehňat – výtěžnost kříženců se pohybuje na úrovni 50 až 52%, přičemž hmotnost kýty a hřbetu činí 55% hmotnosti jatečně opracovaného trupu.

• Jehňata mají výbornou kvalitu masa.

• Je velmi adaptabilní. Kříženci jsou vhodní k extenzivnímu pastevnímu odchovu i k intenzivnímu brojlerovému výkrmu ve stáji. Suffolk a jeho kříženci velmi dobře reagují na vývin intenzitou krmné dávky. Při nepříznivé ceně je tak možné jehňata nenechat přerůst a délku výkrmu prodloužit do období příznivější ceny.

• Jeho chov je bezproblémový o Vysoká fertilita a libido u beranů v průběhu celého roku zajistí bezproblémové zapuštění stáda. o Šlechtění na snadnost porodů zajistí minimum možných problémů při bahnění. o Neobrostlá hlava a nohy vlnou zajistí minimum problémů s myázami.

SUFFOLK – ideální plemeno pro tvorbu jatečných jehňat pro kvantitu i pro kvalitu.

 

ZPĚT