Suffolk
farma

Naše farma

Historie

Cíl našeho chovu

Průměrná užitkovost našeho chovu

Chovatelské úspěchy

Přehled plemeníků používaných v jednotlivých chovatelských sezónách

Zdravotní status

Technologie chovu

 

 

Naše farma

farma

Plemenný chov suffolk, reg. č. CZ 53008590 se nachází za obcí Dvořiště, asi 10 km od Vysokého Mýta směrem na Proseč, v podhůří Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce asi 400 m n. m. na ploše asi 40 ha, z čehož 30 ha tvoří trvalé travní porosty, přičemž pastviny z této plochy činí 25 ha. Farma dlouhodobě chová okolo 140 ks plemenných bahnic suffolk. Jsme zakládající členové Klubu chovatelů ovcí plemene Suffolk v ČR. Všechna naše plemenná zvířata jsou zapsaná v plemenné knize. Chov je orientován výlučně na suffolka anglického typu. Mimo plemenných suffolků chováme kolem 60 ks chovných bahnic, 50% kříženců suffolka a romanovské ovce, k produkci těžkých jatečných jehňat.

 

 

 

Historie

Chov byl založen v roce 1995. Cílenou plemenitbou nejlepší anglické, holandské a belgické krve a velmi tvrdou selekcí zvířat si během 5 let vybudovat statut plemenného chovu se zápisem všech zvířat do plemenné knihy suffolk a díky vysoké plemenné hodnotě a 100% zdraví získal svoje pevné místo mezi ostatními nejlepšími chovy suffolka v České republice.

 

Cíl našeho chovu

farma

Prioritním cílem našeho chovu je šlechtění plemene pro produkci plemenných beranů sloužících v užitkových chovech v hybridizačních programech v terminální otcovské pozici k produkci výborně osvalených těžkých jatečných jehňat s velmi dobrou kvalitou masa. Z narozených beránků je pro tyto účely do plemenitby každoročně velmi přísně vybíráno max. 30% nejlepších jedinců. Tímto způsobem je na podzimních nákupních trzích předvedeno a prodáno kolem 30 ks plemenných beranů. Z této produkce je kolem jedné čtvrtiny až třetiny prodáno do plemenných chovů suffolk
v České republice i zahraničí a zbytek je prodán především stálým odběratelům
velkých užitkových chovů.

farma

V pořadí druhým posláním našeho chovu je produkce plemenných jehnic pro potřeby čistokrevné plemenitby suffolka. Takto je realizováno asi 85 % každoroční produkce 100 % suffolských jehnic, z čehož je přibližně jedna třetina zařazována do vlastního chovu a zbytek prodáván do chovů ostatních.

Priorotou č. 3 je produkce výborně osvalených těžkých jatečných jehňat s velmi dobrou kvalitou masa. Těmto účelům slouží především užitkoví kříženci plemenné skladby SF75R, jejichž produkce již dále není využívána k chovu a je porážena a část negativní selekce 100% suffolských jehňat. O výborné kvalitě jatečných jehňat svědčí průměrná realizační cena 2,2 EUR/kg v živém při průměrné hmotnosti 45 kg a průměrném stáří kolem 135 dnů.

SF – návrat peněz

SF a křížení

 

 

Průměrná užitkovost našeho chovu

Průměrné hodnoty v posledním chovatelském roce, plemenné i užitkové stádo
  průměr populace plemenných SF v ČR (2016) průměr našeho chovu (2016) průměr odchovu beranů našeho chovu zařazovaných do plemenitby (2016)
Hmotnost ve 100 dn 31,83 43,94 49,57
PH pro hmotnost (vla 1,71 4,40 5,87
PH pro hmotnost (m 0,18 0,34 0,56
Hloubka MLD ve 100 25,99 31,35 32,94
PH pro MLD v mm: 0,38 1,14 1,64
Hloubka tuku ve 100 dnech (mm): 3,3 4,6 4,99
PH pro tuk v mm: 0,23 0,03 0,03
Subjektivní hodnocení zmasilosti:   4,7 4,9
CPH: 71 187 256
pozn.:      
1) v případě absolutních hodnot se jedná o hodnoty přepočtené dle regresních koeficientů na jednotný věk 100 dní
2) v případě našeho chovu podléhají kontrole užitkovosti všechna jehňata, tj. při prováděné kontrole užitkovosti jsou vážena a ultrazvukována všechna jehňata, plemenná suffolská i jatečná 75% jehňata, včetně všech nerost§a nedostatečně vyvinutých jehňat

line

 

graf_1

 

line

 

graf_2

 

line

 

graf_3
line

 

Chovatelské úspěchy

Výsledky a účast na soutěžích a výstavách:

Řada titulů, 2. a 3. míst z výstav národního významu a nákupních trhů.

Za nejcennější a nejvýznamnější hodnocení naší chovatelské práce považujeme držení 7 titulů Šampiona elitního nákupního trhu, z celkem 13 uskutečněných ročníků. Elitní nákupní trh beranů Suffolk je vyvrcholením dané sezóny, je v dané sezóně pouze jeden a jsou na něm předváděni nejlepší berani příslušného ročníku nejlepších chovatelů v České republice. Na této nejprestižnější soutěži v České republice se nám podařilo zvítězit celkem 7x ! v letech 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 a 2015. Zejména nás těší skutečnost, že tento titul držíme nepřetržitě ve 4 uplynulých ročnících.

O užitkovosti našich zvířat v užitkových chovech, tj. o tom nejlepším průkazu kvalitního genofondu, svědčí spokojenost našich odběratelů se zatříděním a zpeněžením jatečných jehňat na jatkách. Spokojení chovatelé z řad velkých produkčních chovů se k nám opakovaně vrací. Touto skutečností potvrzujeme skutečné zaměření našeho chovu na chov s primární produkcí plemenných beranů sloužících v užitkových chovech v hybridizačních programech v terminální otcovské pozici. A to proto, že je sice hezké a příjemné vítězit na výstavách a být v TOP části řebříčku CPH, ale suffolka chováme primárně pro užitkovost, kterou musí ukázat ne v podmínkách plemenných chovů (které jsou testovány na odhad plemenných hodnot), ale v terénních podmínkách velkých produkčních chovů (které jsou ekonomicky závislé na hmotnosti jatečných trupů jehňat, zmasilosti hlavních jatečných partií a podílu nejcennějších částí jatečného trupu).

foto-Lysa

 

pohary

 

 

Přehled plemeníků používaných v jednotlivých
chovatelských sezónách

chovatelská sezóna evid. číslo berana linie státní registr
2004/2005 CZ 00002523 YRIT YRT-0022
CZ 00003523 STOCKTON STK-0004
CZ 01790053 STOCKTON STK-0032
CZ 01818053 BRISTER BRS-0002
CZ 01809053 HANNIBAL HBL-0105
2005/2006 CZ 01818053 BRISTER BRS-0002
CZ 07725053 BRISTER BRS-0018
CZ 07718053 YRIT YRT-0173
CZ 01790053 STOCKTON STK-0032
CZ 01809053 HANNIBAL HBL-0105
2006/2007 CZ 01790053 STOCKTON STK-0032
CZ 07718053 YRIT YRT-0173
CZ 07725053 BRISTER BRS-0018
CZ 01809053 HANNIBAL HBL-0105
CZ 15099053 RAMBO RAM-0012
2007/2008 CZ 18944053 HANNIBAL HBL-0225
CZ 01818053 BRISTER BRS-0002
CZ 15099053 RAMBO RAM-0012
CZ 07718053 YRIT YRT-0173
CZ 21188053 DOBBER DOB-0082
2008/2009 CZ 18944053 HANNIBAL HBL-0225
CZ 07725053 BRISTER BRS-0018
CZ 15099053 RAMBO RAM-0012
CZ 21188053 DOBBER DOB-0082
2009/2010 CZ 15099053 RAMBO RAM-0012
CZ 18994053 YRIT YRT-0191
CZ 28386053 BRISTER BRS-0103
NL 216784800401 LANDROVER LAD-0001
NL 216784800455 LUCKY LUKE LUL-0001
2010/2011 CZ 15099053 RAMBO RAM-0012
CZ 18994053 YRIT YRT-0191
CZ 28386053 BRISTER BRS-0103
NL 216784800401 LANDROVER LAD-0001
NL 216784800455 LUCKY LUKE LUL-0001
CZ 38326053 DOBBER DOB-0093
2011/2012 CZ 43198053 LANDROVER LAD-0008
CZ 43208053 LUCKY LUKE LUL-0005
CZ 43448081 STORMWAY STM-0045
2012/2013 CZ 43198053 LANDROVER LAD-0008
CZ 43208053 LUCKY LUKE LUL-0005
CZ 43448081 STORMWAY STM-0045
CZ 38287053 HANNIBAL HBL-0332
2013/2014 CZ 43198053 LANDROVER LAD-0008
CZ 43448081 STORMWAY STM-0045
CZ 38287053 HANNIBAL HBL-0332
CZ 76250031 RHAEDR RASTAFARI RHR-0022
2014/2015 CZ 52721053 LANDROVER LAD-0050
CZ 76250031 RHAEDR RASTAFARI RHR-0022
CZ 61957021 HARRISON HAI-0012

2015/2016

CZ 52721053 LANDROVER LAD-0050
CZ 56340053 RHAEDR RASTAFARI RHR-0037
CZ 76250031 RHAEDR RASTAFARI RHR-0022
CZ 61957021 HARRISON HAI-0012
CZ 64030081 CAPTAIN CAP-0182
CZ 59601021 SFINX SFI-0002
2016/2017 CZ 61957021 HARRISON HAI-0012
CZ 56340053 RHAEDR RASTAFARI RHR-0037
CZ 64030081 CAPTAIN CAP-0182
CZ 75373052 EWABANK ARMANI EWA-????
BE 38250566 DYNAMO DYN-0002
CZ 52721053 LANDROVER LAD-0050

 

Zdravotní status

Náš chov má statut chovu úředně prostého brucelózy a infekční epididymitidy ovcí, chovu prostého tuberkulózy a maedi-visny ovcí (historicky od jeho založení). Chov je prostý paratuberkulózy ovcí, nakažlivého kulhání ovcí, pasterelózy jehňat a reprodukčních patogenů (chlamydióza, toxoplasmóza, kampylobakterióza). Chov je vakcinován na enterotoxémii ovcí a pasterelózu ovcí a uplatňuje účinný odčervovací program (je prostý rezistentních populací endo i exoparazitů). V chovu probíhá šlechtění na genetickou rezistenci ke klusavce ovcí. Hospodářství má přidělen status zanedbatelného rizika vůči klasické formě klusavky (scrapie). 

Na vysokém zdravotním statusu našeho chovu si zakládáme, proto je chov striktně úplně uzavřen z hlediska přísunu ovcí a jehnic a pouze velmi omezeně přisunujeme berany, a to formou přísunu inseminačních dávek, po jejich prověření v jiných chovech v České republice a až v nejzazším případě formou přímého importu.

 

nákazová priorita stav ostatních chovů v ČR náš chov
Enterotoxémie ovcí 95% infikováno, 35% vakcinuje s průkazem, vakcinováno
Pasterelóza ovcí 25% infikováno, 5% vakcinuje bez průkazu, vakcinováno
Parazitózy ovcí neaplikuje FEC FEC, bez antihelmintické rezist.
Paratuberkulóza nákazová situace neznámá prostý, bez protilátek ptbc
Footrot (hniloba pazn.) infikováno 20% stád prostý, bez vakcinace
Infekční aborty ovcí infikováno 10% stád prostý, vč. SBV, bez vakcinace
Maedi – visna ovcí ojedinělý výskyt protilátek úředně prostý, bez protilátek
Kaseózní lymfadenitid, CLA prozatím zanedbatelný význam prostý
Scrapie (klusavka ovcí) ojedinělý výskyt úředně prostý, genotypizace, status zanedbatelného rizika

 

wobrazek_7-8
 

 

Technologie chovu

Základní stádo je chováno v období od poloviny dubna do konce listopadu v pastevních areálech s realizací celodenní (24 hod.) pastvy, bez jakéhokoli příkrmu, s výjimkou případných letních přísušků, kdy je přikrmováno seno. K dispozici je ad libitum minerální solný liz. Kvalitní pastevní porost je základem úspěchu chovu ovcí. Proto jsou pastevní porosty pravidelně vápněny a přisévány kulturními druhy trav. V pastevních areálech je s ohledem na strategii boje s parazitózami aplikována rotace pastvy a sklizně konzervované píce, po skončení pastevního cyklu jsou v každém oplůtku mulčovány nedopasky. Na jaře na části ploch pastvin probíhá toprování.

Během zimy (v našich podmínkách od počátku prosince do poloviny dubna) je základní stádo chováno ve stáji s celodenním přístupem do zpevněného venkovního krmiště. Krmeno je směsnou krmnou dávkou senáže a sena, od poloviny ledna, tj. 1 měsíc před předpokládaným bahněním) je přidáváno glycidové krmení (nejčastěji kukuřičná siláž nebo vlhké zrno obilovin), v období 1. až 2. měsíce laktace je přidáván zdroj bílkovin (nejčastěji vlhký hrách). Od poloviny ledna je do směsné krmné dávky přidávána minerálně vitamínová směs. K dispozici je ad libitum minerální solný liz. Pokud to dovolí klimatické podmínky, mají ovce zajištěn 12 hod. přístup do pastevních areálů (s ohledem na zabránění devastace pastevních porostů).

Bahnění je prováděno ve stáji tak, aby bylo 95% stáda obahněno během 21dnů a celé stádo obahněno před vyhnáním na pastvu v polovině dubna. Bahnice s novorozenými jehňaty jsou umísťovány do individuálních choulů, ze který jsou 2. až 4. den pouštěny do skupin po 20 bahnicích s jehňaty.

S příkrmem jehňat je začínáno od asi 40 dnů stáří formou přístupu do školek. Krmen je startér s obsahem 16% NL, a to až do období odstavu (cca 120 – 140 dní) ad libitum, po odstavu již restringovaně v dávkách do 0,6 kg/ kus a den. Od stáří 180 dní je příkrm dále postupně krácen, ve stáří 11 měs. je z krmné dávky vypuštěn. Jehňatům krmíme granulovaný startér vlastního složení s minimem obilovin a optimálním vybalancovaným poměrem Ca:P, obojí vzhledem k prevenci vzniku urolitiázy u beranů.

Poznámka k příkrmu jehňat: ohledně příkrmu jehňat se mezi chovateli vedou rozsáhlé polemiky. Naše farma dlouhodobě zastává strategii poskytnout jehňatům dostatek živin potřebných k růstu a touto strategií se nijak netajíme. Našim cílem je prodávat odběratelům zvířata, která jasně ukazují svojí užitkovost nejen slušnými hodnotami PH, ale především dobrými absolutními hodnotami 100 denní kontroly užitkovosti a odpovídajícím vývinem v době prodeje. Nechceme prodávat zvířata, která mají sice vysoké CPH, ale jsou odchovány „extenzivně“, na spočítané hodnoty PH sice zdaleka nevypadají, ale „nesou vynikající genofond“. O tom, že intenzita příkrmu našich zvířat není vyšší, než na jiných suffolských farmách, je možné se přesvědčit podle ukazatele hloubka tuku ve 100 dnech stáří. Základ úspěchu v chovu ovcí je kvalitní objemné krmivo v zimním období a kvalitní optimálně druhově složený pastevní porost v období letním. Pokud si někdo z chovatelů myslí, že nedostatky v této oblasti je možné dohnat krmením koncentrátů, tak ať si to zkusí. Věříme, že každý z chovatelů si na tuto problematiku udělá vlastní názor.

DSC_0110DSC_0107DSC_0093

DSC_0103

wObrázek405