Suffolk
    1.0. Úvod
    1.0.1 Novinky

    1.0.2.Představení farmy

2.1. Naše farma

2.2. Historie

2.3. Cíl našeho chovu

2.4. Průměrná užitkovost našeho chovu

2.5. Chovatelské úspěchy

2.6. Přehled plemeníků používaných v jednotlivých chovatelských sezónách

2.7. Zdravotní status

2.8. Technologie chovu

  1. Informace o plemeni

3.1. Plemeno, cíl chovu

3.2. Historie plemene

3.3. Chovný cíl

3.4. Exteriér, plemenný standard

  1. Obchod

4.1. Plemenní berani

4.2. Plemenné jehnice

  1. Psi
  2. Kontakt